Abdurrahman Önül Aşkın İle(Aşkın İle Meydana Geldim) ilahi sözü


Aşkın ile meydana, geldim yâ Resûlallah.
Derdin ile devrana girdim yâ Resûlallah.
Baş açık sîne üryân, göz yaşlı ciğer büryân,
Canım yoluna kurban, kıldım yâ Resûlallah.

Zikrullahın âsârı; terk ettirir ağyârı.
Âşıkların hem yârı, gördüm yâ Resûlallah.
Baş açık sîne üryân, göz yaşlı ciğer büryân,
Canım yoluna kurban, kıldım yâ Resûlallah.

Lütfundur her dem ona, kim gide Hak’tan yana,
Cümle muhtâçtır Sana, bildim yâ Resûlallah.
Baş açık sîne üryân, göz yaşlı ciğer büryân,
Canım yoluna kurban, kıldım yâ Resûlallah.

Zâtına doğru özüm, açılmıştır cân gözüm,
Hâk-i pâyine yüzüm, sürdüm yâ Resûlallah.
Baş açık sîne üryân, göz yaşlı ciğer büryân,
Canım yoluna kurban, kıldım yâ Resûlallah.

YORUMLAR

Bir cevap yazın