Abdurrahman Önül Evliyadan ilahi sözü


Evliyâdan sır sorana,
Dokuz türlü nişân gerek.
Evvel kapu şeriattır,
Güneş şeklinde ayân gerek.

Ayet ile hadis ile,
Anlayana verdim yanıt,
Andan öte içeriye,
‘Levvâme’ye seyrân gerek.

Şeriattan tarikattan,
İçerisi sır iledir.
Akl ana ârifdurur,
‘Mülhime’ye vicdân gerek.

Dördüncüsü “Mutmainne”,
Mansûr bilir bu menzili.
Pîr yüzüne ulaşmaya,
İkrâr eden bir cân gerek.

İhtiyarim elde değil.
Lazım geldi söylemesi.
Beşincisi ‘Kâmile’dir,
İyân değil nihân gerek.

Yol erenin tevhidin,
Arif gerek anlamaya.
Akıncısı ’Merdiyye’dir,
Bunda burhân Kur’an gerek.

Yedincisi ‘Safiyye’dir,
Halka ivân etmek olmaz.
Andan geçip ulaşmaya,
Cân Hazret’e kurban gerek.

Sekizinci budur makam,
“Ayn-el yakîn, Hakk-el yakîn.”
Kim âşıksa bu meydânda,
Gayrullahtan uryân gerek.

Dokuz sıfattan içeru,
Bir sır diyem anlamış olur isen.
İnsân adın bunda koyup,
‘Mahv u gark’ta nihân gerek.

zvr

Bu Yazıya Tepkin Ne Oldu ?

YORUMLAR

Bir cevap yazın