Abdurrahman Önül İstediğim Haktır Benim ilahi sözü


Gece gündüz döne döne istediğim Haktır benim
Tanrı deyip yana yana istediğim Haktır benim

Ko yanayım kül olayım taşkın akan sel olayım
Çiğneneyim yol olayım istediğim Haktır benim

Yoluna terkedip canı akıtıp gözümden kanı
Ah eyleyip dünü günü istediğim Haktır benim

Ko yanayım kül olayım taşkın akan sel olayım
Çiğneneyim yol olayım istediğim Haktır benim

Münkirler aşk halin bilmez münafıklar yola gelmez
Ağlar bu gözlerim gülmez istediğim Haktır benim

Ko yanayım kül olayım taşkın akan sel olayım
Çiğneneyim yol olayım istediğim Haktır benim

Seyyid Nizamoğlu yürü bula gör kendinden yâri
İnleyuben zari zari istediğim Haktır benim

Ko yanayım kül olayım taşkın akan sel olayım
Çiğneneyim yol olayım istediğim Haktır benim

YORUMLAR

Bir cevap yazın