Abdurrahman Önül Nasıl Bir Mübarek Geceydi ilahi sözü


Iyi mi bir mübârek geceydi yâ Rab
Muhammed dünyaya geldiği gece
Felekler oynayıp, cihân güldü hep
Anası sevinip güldürmüş olduğu gece

Göklerde nice bin kapı açıldı
Âlemler üzerine rahmet saçıldı
Nûrdan Muhammed”e donlar biçildi
Dünya sürûr ile dolduğu gece

Gökten yere indi cümle melekler
Zemine baş eğdi tek tek felekler
Anda kabul oldu her bir dilekler
Duâya elini açmış olduğu gece

Kovuldu göklerden, ol lain Şeytan
Halâs oldu anda zulmünden insan
Bir avuç toprakla kör oldu düşman
Tenhâ çöl yoluna daldığı gece

Kisrâ”nın eyvânı yıkıldı gitti
Hem semâve gölü kurudu bitti
Mecûsî âteşi söndü kül tuttu
Zâlimlere korku salmış olduğu gece

Göklerde okundu büyük bir ezân
Muhammed doğduğun eyledi ilân
İşitti anlamış oldu her ehl-i lisân
Şarku garp hayrette kalmış olduğu gece

Dehşetinden putlar yere döküldü
Mât oldu müşrikler beli büküldü
Taşlar dile geldi, dağlar söküldü
Müşriklere kılıç çaldırmış olduğu gece

YORUMLAR

Bir cevap yazın