Abdurrahman Önül Resulün Gülleri ilahi sözü


Makamın Sıddıkı Ebubekir’di onun işi gücü Hakkı zikirdi
Hay Allah deyip aşka gelirdi Resulün gülleri halifeleri

Biri Ebubekir biri Ömer’di biri de Osman’dı hayâ ederdi
Sonrasında Halife Ali şah-ı merdandı onun heybetiyle cihan inlerdi

Hazreti Ömer’di fazlaca adaletli kimi zaman halimdi kimi zaman heybetli
Hakla doluydu fazlaca muhabbetli Resulün gülleri halifeleri

Kur’an’ın kâtibi adı Osman’dı okuyup yazdığı yüce Kur’an’dı
Hayânın timsali Hakka ayandı Resulün gülleri halifeleri

Allahın arslanı adı Ali’ydi cesurdu yüreği sözünün eriydi
Merd-i merdan Ali fazlaca celalliydi Resulün gülleri halifeler

YORUMLAR

Bir cevap yazın