Araba ve evin zekatı olur mu? İhtiyaç için kullanılan araç-gereç ve malzemelere zekât düşer mi?… Diyanet açıklaması

Sanatın ve mesleğin icrası için gereksinim duyulan vasıta, gereç ve malzemeler temel gereksinimler arasındadır. Bundan dolayı zekatlarını vermelerine gerek kalmamıştır. Sadece zekat, mesleği uygulamak için değil, ticari amaçla üretilen yada satılan vasıta, gereç ve makineler için verilmelidir (Zeylai, Tebyin, I, 253; el-Fetava’l-Hindiye, I, 190).

Zekat nedir?

Zekat, dinde zenginliğin ölçüsü olarak kabul edilen, Tanrı rızası için ve Tanrı rızası için belirli kişilere verilmesi ihtiyaç duyulan belirli bir miktar servet (nisab) anlamına gelir. Zekatın farz olmasının şartları; Çoğunluğa ulaşmanın yanı sıra, mallar nemli (üretici / geliştirici), satın alınmalarının üstünden bir yıl geçmiş ve bir yıldan fazla borç ve temel gereksinimler.
Nisab, zekata esas alınan servet ölçüsüdür. Bu ölçü altında 20 şekel (80.18 gram), develerde 5 şekel, sığırlarda 30 şekel ve koyun ve keçilerde 40 şekeldir.

Zekatın kime verileceği Kuran’da (Tevbe, 9/60) ve hadislerde (Buhari, Zekat, 32, 36, 38, 43) detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bundan dolayı, temel ihtiyaçlarının yanında nisap miktarında mal sahibi olan kimse, öteki şartların sağlanması halinde bu mallar için zekât vermek zorundadır (Kasani, Bedai, II, 4 vd).

YORUMLAR

Bir cevap yazın