Bahtiyar Şen Allah Adın Zikredelim Evvela ilahi sözü


Tanrı adın zikredelim ilk olarak
Vacib oldur cümle işte her kula
Tanrı adın herkim ol evvel ana
Her işi asan eder Tanrı ona
 

Tanrı adı olsa her işin önü
Her giz ebter olmaya anın sonu
Her nefeste Tanrı adın de müdam
Tanrı adıyla olur her iş tamam
 

Bir kez Tanrı dese aşk ile lisân
Dökülür cümle günah misl-i hazân
İsm-i Pâkin pâk olur zikreyleyen
Her murâda erişir Tanrı diyen
 

Aşk ile gel imdi Tanrı diyelim
Derd ile göz yaş ile âh idelim.
Ola kim rahmet kıla ol Pâdişah
Ol Kerîm ü ol Rahîm ü ol ilâh
 

Birdir ol birliğine şek yokdurur
Gerçi yanlış söyleyenler çokdurur
Cümle âlem yok iken ol vâr idi
Yaratılmıştan Ganî Cebbâr idi.
 

Vâr iken ol yok idi ins ü melek
Arş ü ferş ü ay ü gün hem nuh-felek
Sun’ ile bu tarz şeyleri ol vâr eyledi
Birliğine cümle ikrâr eyledi
 

Kudretin izhar edüp hem ol Celil
Birliğine bu tarz şeyleri kıldı kanıt
Ol dedi bir kerre var oldu cihân
Olma derse mahv olur ol dem hemân
 

Bâri ne hâcet kılavuz sözü fazlaca
Birdir Tanrı andan artık ilah yok
Ey azizler işte başlarız söze
Bir vasiyyet kılaruz illa size
 

Ol vasiyyet kim derim her kim tuta
Mis şeklinde kokusu canlarda tüte
Hak Teala rahmet eyleye ana
Kim beni ol bir yakarma ile ana

Her kim diler bu duada buluna
Fatiha kayra ede Süleyman kuluna
Mevlidi şerifin müllifi Süleyman Çelebi Hz. nin ruhu için ve bu mevlidi şerifi dinleyen din kardeşlerimizin bilcümle geçmişlerinin ruhları için Tanrı rızası için El Fatiha.

YORUMLAR

Bir cevap yazın