Biyolojide Ekoton Nedir? – YazBuz 

“Ekoton nedir?” Biyoloji ile ilgilenenlerin en sık sordurulmuş olduğu sorulardan biridir. ekotonİki biyolojik topluluğun buluşmuş olduğu ve bütünleştiği bir geçiş bölgesidir. Dar yada geniş olabilir, mahalli yada bölgesel olabilir. Ecoton, iki topluluğun geniş bir alan üstünde kademeli olarak karışması olarak düşünülebilir. Keskin bir sınır çizgisi olarak da kendini izah edebilir.

ekoton oluşumu

Fizyolojik çevredeki değişimler keskin sınırlar oluşturabilir. Başka yerlerde, her topluluktan türlerin yanı sıra benzersiz mahalli türlerin bir arada bulunmuş olduğu daha kademeli karışık alanlar bulunabilir. Sıradağların yamaçlarında değişik iklim koşulları bu tür ekotonların oluşmasına niçin olur. Fransa’daki Mont Ventoux, şimal ve cenup Fransa’nın flora ve faunasındaki sınırın güzel bir örneğidir.

Bir çok sulak alan ekotondur. Ekotonların mekansal değişkenliği çoğu zaman bozulmaların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Değişken yoğunluktaki ihlaller, nebat örtüsü ve ekoton parçaları oluşturabilen toprak kaymalarına, toprak kaymalarına yada tortu hareketlerine niçin olabilir.

Ekotonlar, kısa mesafelerde birçok habitatı kullanabilmeleri sebebiyle bilhassa hareketli hayvanlar için önemlidir. Her iki taraftaki topluluklar için ortak türler içermeyen ekotonlar, bu tür geçiş alanlarını kolonileştirme eğiliminde olan birkaç adaptif türü de içerebilir.

Topluluk ilişkilerinde nebat ve hayvan çeşitliliğinin artması olgusuna yan tesir denir. Yan etkisinde bırakır, mahalli olarak daha geniş ve daha elverişli çevresel koşullardan yada çevresel boşluklardan oluşur. Ekoton oluşumu ve yan etkisinde bırakır birbiriyle ilişkili iki vakadır. Ecotone, hem hayvan ilişkilerinin çeşitliliğini hem de bitkilerin çeşitliliğini denetim eder ve yan tesir, büyüyen nebat çeşitliliğini ifade etmek için kullanılır.

Ekoton özellikleri

Bitkilerde renk değişikliği ekoton göstergesi olabilir.

Ecotone’un bir takım ayırt edici özelliği vardır. İlk olarak, bir eko, iki topluluk içinde değişik bir çizgi ile keskin bir nebat geçişi olabilir. Mesela, çimen rengindeki yada nebat yaşamındaki bir değişim bir ekotona işaret edebilir.

İkincisi, fizyonomideki değişimler ekotonun mühim bir göstergesi olabilir. Bilim adamları, daha doğru sonuçlar elde etmek için renk varyasyonunu ve nebat boyundaki değişimleri inceler.

Son olarak, bir tür değişim ekotonu işaret edebilir. Bazı organizmalar ekotonun bir tarafında bulunabilir.

Öteki faktörler de ekotonu ortaya çıkarabilir yada gizleyebilir. Örnekler içinde göç ve yeni bitkilerin dikilmesi sayılabilir. Bu vakalar uzaysal kütle tesirleri olarak bilinir. Şu sebeple bazı organizmalar ekotondan geçerlerse kendi başlarına canlı popülasyonlar oluşturamayacaklardır. Çevreciler bunu gıda zincirini ve organizmaları incelerken ölçerler.

Netice olarak, bir ekotondaki türlerin bolluğu, alanı paylaşan iki topluluğun biyom tipini ve üretkenliğini ortaya çıkarabilir. Bir ekoton, iki topluluğun buluşmuş olduğu bir alan olduğundan, birçok değişik organizma beraber yaşamalı ve habitat için rekabet etmelidir. Bundan dolayı, bir ekoton değişik ekosistemler yaratma potansiyeline haizdir.

Ekoton örnekleri nedir?

Ecoto’nun dünyada çeşitli örnekleri var. “Ekoton nedir?” Suali daha iyi cevaplamak için bu örneklerden en popüler ve en önemlilerini sizin için topladık:

  • Kra ekoton, bölgesel ölçekte bir ekoton örneğidir. Bu ekoton, kuzeyde Güneydoğu Asya anakarasının biyocoğrafik bölgesinin ormanı ile güneyde Sundaland bölgesinin ormanı arasındaki geçiş bölgesini işaret eder. Hint-Çin ve Sundaik fauna arasındaki biyocoğrafik geçiş, Kra ekotonuyla kanıtlanmıştır. Bu bölgenin enlemleri içinde, şimal yada cenup sırtlarına haiz ortalama 152 kuş türü bulunmuş oldu.
  • Ekotonların yaygın örnekleri içinde tuz bataklıkları ve kıyı bölgeleri bulunur. Bu bölgeler nebat çeşitliliği açısından zengindir.
  • Kamerun’daki Mbam Jerem Ulusal Parkı’nın genişliği 1.000 km’ye kadar çıkıyor. Ek olarak bu ekotonun türler ve türler arasındaki farklılıkların habercisi olduğuna inanılmaktadır.
  • Wallace çizgisi, Hint krallığını Wallace’tan ayırır ve faunanın sınırıdır. Biyologlar, Lombok Boğazı’nın derinliğinin hayvanları her iki tarafta da birbirinden izole ettiğine inanıyor. Bununla beraber, belirli bit türleri şeklinde bazı uçamayan hayvanların, geçmişte Wallace Hattı süresince Bali’ye yerleştiği bulunmuştur.

Tüm ekoton örnekleri yukarıdaki şeklinde değildir. Dünyada meydana gelen daha çok ekoton örneği var. Ek olarak ekoton türleri de vardır. Mesela, bölgesel ekotonlar, ekoton türlerinin en yaygın olanlarıdır.

Değişik ekosistemlerin kesişimi olarak malum ekotonlarla ilgileniyorsanız, ekolojist nedir? Ek olarak yazımıza da göz atabilirsiniz.

Ekotonlar ve Ekoklinler

Ekotonlar ve Ekoklinler
Ekoton ve ekoklin çoğu zaman birbiriyle karıştırılan iki değişik terimdir.

Ecotone çoğu zaman ecoclin ile ilişkilendirilir. İki sistem içinde fizyolojik bir geçiş bölgesi vardır. Ecoton ve ecoclin terimleri bazı durumlarda karıştırılabilir yada ikame edilebilir. Bir ekolin, iki ekosistem içinde bir kimyasal yada mikro iklim ekotonunu işaret edebilir.

Ekoklinik geçişler, ekotonlardan daha azca belirgindir ve daha emin koşullara haizdir. Bundan dolayı nebat türü olarak daha zengindir. Ekotonların değişik geçişleri vardır. Netice olarak, daha azca nebat zenginliğine sahiptirler.

YORUMLAR

Bir cevap yazın