Kekemeliğin Nedenleri – Üç Teori

Kekemeliğin sebepleri geniş çapta araştırılmış ve seneler süresince büyük seviyede tartışılmıştır. Bir çok araştırma, insanların kabaca yüzde 4-5’ini hayatlarının bir noktasında etkileyen kekemeliğin, aşağıdaki üç alandan birinin direkt bir sonucu bulunduğunu gösteriyor.

Kekemelik Öğrenilir

Bazı araştırmalar kekemeliğin öğrenilen bir davranış bulunduğunu öne sürüyor. Evlatların konuşma esnasında erken yaşamlarının bir noktasında kekelemeleri yaygındır. Öğrenilmiş davranış teorisi, kekemeliklerinden dolayı azarlanır, düzeltilir, azarlanır yada aptal benzer biçimde hissettirilirse, bunun niçin olduğu kaygının onların daha çok kekemelerine niçin olacağını ileri sürer. Kekemelik devam ettikçe, öğrenme aşamasında stres ve kaygı olmasaydı akıcı konuşmanın yapacağı benzer biçimde, konuşmalarının bir parçası haline gelir.

Kekemelik Psikolojiktir

Kekemeliğe neyin sebep olduğuna dair ikinci kuram, bunun ruhsal olduğudur. Basitçe söylemek gerekirse, beyinde kekeleyen ve kekeleyen biri içinde değişik bir şey vardır. İnsan yaşamının öteki tüm yönlerinde beyindeki ruhsal farklılık hiçbir etkiye niçin olmaz. Sadece kekeme olan kişinin beyni stres ve kaygıya kekemelik bloğu ile tepki verebilirken kekeme olmayan kişinin beyni aynı durumlarda akıcı bir halde konuşmalarına izin verir.

Kekemelik Genetiktir

Kekemeliğin bir dereceye kadar genetik bulunduğunu gösteren bazı araştırmalar da var. Kekemeliğin ailelerde de görüldüğü gösterilmiştir, sadece bu alanda kekemeler ve aile DNA’sı arasındaki genetik bağları sağlamlaştırmak için hala yapılması ihtiyaç duyulan oldukça araştırma var.

Şimdi Nedenini Bildiğiniz gibi, Fakat Kekemeliği Iyi mi Tedavi Ediyorsunuz?

İnsanların niçin kekelediğine dair en kuvvetli bağlantı öğrenilmiş davranış teorisidir. Bu aslına bakarsak kekeleyenler için iyi bir haber.

Bir davranış öğrenilebiliyorsa, bununla beraber öğrenilmeyebilir de – teoriye bakılırsa.

Bu, size kekemeliği iyi mi durduracağınızı “öğreten” bir kekemeliği durdurma programı bulmanın, seneler ilkin bile olsa, ilk etapta kekemenize yol açan öğrenilmiş davranışı geçersiz kılacağı anlamına gelir.

YORUMLAR

Bir cevap yazın