Milli Birlik ve Beraberliğin Toplum Hayatına Katkıları Nelerdir?

Milliyetçilik ciddi diyebileceğimiz bir duygudur, birçok yurttaş doğuştan kişi olana kadar aşina değildir fakat bir şeyi fark etmeye başlayınca anlayabilirler. Fakat bugün birçok insan Ulusal birlik ve beraberliğin toplumsal yaşama katkısı ne işe yaradığını bilmiyor. Bu sual üstüne yola çıktık ve tüm bu duyguların günümüz topluluklarına iyi mi katkıda bulunduğunu araştırdık.

Bilhassa içinde yaşadığımız cemiyet söz mevzusu olduğunda, toplumumuzda meydana gelen her vaka istemeden etkilenir ve duruma bağlı olarak bazı hislerimiz olur. Kim bilir bunun sebebi, çocukluktan itibaren bizlere devletin, ulusal değerlerin, beraber başaran kahramanların öğretilmesidir. Normal olarak birçok değişik sebebi var. Sadece ulusal birlik ve beraberliğin davasını değil, toplumsal hayata katkısını tartışacağız.

Ulusal Birlik ve Dayanışma Nedir?

Özetlemek gerekirse millî duyguları aynı şekilde yetiştiren insanların birliğine millî birlik denir. Ulusal dayanışma ise, eşit derecede zıt bir duruma karşı çıkmak için ulusal duygulara haiz insanları ifade eder. Ulusal birlik ve beraberlik devlet için büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Her iki kavramın da mühim olmasının en büyük sebebi, devletin tek parçasının halk olmasıdır. Halk bununla birlikte ulusal duygularını da paylaşmaz ise devlet içinde derin yaralar açılacaktır. Böylece devlet derin yaralarla eylemlerini sürdürmek zorunda kalıyor.

Zamanında “ben ve ötekiler“Yalnız o süre dikkatimize geldi. Bu düşünce, bir devletin ciddi bir tehdit altında bulunduğunun en büyük kanıtıdır. Bu düşünce bir millette yaygınsa, devletin kurtarılması ihtiyaç duyulan bir zamanda insanoğlu egoist duygularla kararlar almaya adım atar ve kendilerini kurtarmaya çalışırlar. Bu aşamada ulusal birlik ve beraberlik eksikliği hissedilmektedir. Ulusal birlik ve beraberliğin oluşması için çeşitli şartlar vardır. Bunlar;

 • ortak etik değerler,
 • genel kültür koleksiyonları,
 • Paylaşılan duygu ve düşünceler,
 • Ortak terbiye, kültür ve duyguların tanınması ve insanoğlu içinde işbirliğinin oluşturulması.

Bu şartlar, ulusal birliğin oluşması için lüzumlu şartlar olarak sıralanmıştır. Bu dört maddenin şartları yerine getirilirse, halk içinde ulusal birliğin oluşması için ek bir harekete gerek kalmamıştır.

Ulusal birlik topluma ne kazandırır?

Bir toplumdaki insanoğlu, ulusal birlik ve beraberliği benimseyerek içinde yaşadıkları toplumu daha da geliştirebilirler.

Ulusal birlik ve beraberliğin devlet ve millet için mühim bir vaka bulunduğunu söyledik. Fakat gene de ilk sorumuza yanıt veremedik. Bu duygu topluma iyi mi yarar sağlayabilir? Bu probleminin cevabı birkaç nokta olarak kabul edilebilir. Bu maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Ülke ve millet birbirine bağlıdır. Birlik olmadan zayıflarlar ve böylece yok olurlar.
 • Ulusal birlik ve beraberlik kuvvetli bir ülkenin oluşmasına katkı sağlar.
 • Ulusal birlik ve beraberlik sarsılmaz bir güç inşa etmenin ilk adımlarından biridir.
 • Kültür seviyesini oldukça fazla yükseltir ve sorunlu bir cemiyet başarısızlığa mahkumdur.
 • Bağlantısız milletler, tarihte varlıklarını ispatlamakta zorlanırlar.
 • İnsanlar ulussuz yaşayamaz, mutluluklarını yaşamlarında bulamazlar.
 • Cemiyet, birlik ve beraberlik içinde sıhhatli ve kendine güvenen bireyler yetiştirmede öteki toplumların önündedir.
 • Başka milletlere karşı ezilmemenin tek yolu birlik olmaktır.
 • Vatanını, milletini kucaklayan bir toplumun dış güçler tarafınca parçalanması mümkün değildir. Bu şekilde bir toplumu birbirinden ayırmak ve ona yaptırım uygulamak mümkün değildir. Bu da sadece ulusal birlik duygusunun ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir.

Ulusal birlik ve beraberlik benzer biçimde duygular toplumun mühim bir parçasıdır. Sorun şu ki, bu parçanın yıkılması o toplumun yıkımına yol açabilir. Dolayısıyla devlet bu duygulara dayalı bir kurumdur. Bir toplumda hiçbir koşulda birlik ve beraberlik eğer olmazsa, toplumun her branşında bir gerileme ve sonunda o toplumun ortadan kalkması söz mevzusu olabilir.

Ulusal birlik teriminin bir topluma neler kazandırdığını daha iyi idrak etmek için Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti üstündeki tesirleri nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Ulusal birlik ve beraberliğin olmadığı bir cemiyet olabilir mi?

Milli birlik ve beraberliğin olmadığı bir toplum olabilir mi?
Ulusal birlik ve beraberliği sağlayamayan bir cemiyet hızla kaosa sürüklenir.

Ulusal birlik ve beraberlik, toplumun geleceğinin tohumlarıdır. Ülkenin geleceğinin yapı taşlarından olan ulusal birlik ve beraberliğin toplumu direkt şekillendirdiğini söylemek yanlış olmaz. Sadece devlet, ulusal birlik ve beraberliği topluma aşılayarak oluşturamaz.

Devlet, baskılar sonucu ulusal birlik ve beraberliği sağlayamaz. Adaletin ve güvenliğin olmadığı bir ortamda bu duyguları topluma empoze etmek ve ortaya çıkmasını beklemek büyük bir hatadır. Bunlar olmadan bir ülkenin ulusal birlik beklentisi büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Bu durumlar yaratılmadan bir tek ulusal bir yıkım meydana gelir. Böylece tarihin tozlu sayfalarına yazılacak ve fena anımsanacak bir cemiyet yaratılır.

YORUMLAR

Bir cevap yazın