Monografi Nedir? – YazBuz 

Monografi; Bilimsel alanlarda herhangi bir mevzu, yazar yada olgu hakkında kitap formatında yazılmış eserler. Bilimsel ve monografik yazı türleri, araştırma yazarlarını yada literatürdeki güncel yazıları ihtiva eder. Bir monograf tek bir makaledir. Bu makalelere monograf denilmesinin sebebi, bütünü kapsaması değil, belirli mevzuları ele almasıdır. Ve böylece, “Monografi nedir?” sorusunun yanıtını bizlere açıklıyor. Monografiler insan biyografilerine benzer;

 • Dirimsel
 • Kimlik
 • başarılar
 • üretilen eserler

Üstüne yazılan “detaylı” çalışmalardır. Monograflar bununla birlikte kişilerin hususi hayatlarını ve mahremiyetin uzunluğunu ortaya koyan bir belgenin parçalarıdır.

Monografiler tek taraflı ve oldukça boyutlu olabilse de öznel ya da nesnel bir yaklaşımla da yazılabilir. Bu öznel yaklaşım, yazarın kişisel görüşlerini monograflarda ifade etme kabiliyetini ima eder. Yazımızın devamında monograf çeşitlerini ve kullanım alanlarını inceleyeceğiz, keyifli okumalar!

monograf kelimesinin anlamı nedir?

“Tek parça” anlamına gelen monografi, meşhur bir kişinin yaşamı, eserleri yada başarıları hakkında olabilir.

Bilim alanında yazılan analitik makalelere monograf denir. Latince “mono” kelimesi tek anlamına gelir ve “graphy” kelimesi yazı anlamına gelir. Bu iki kelimeyi birleştirerek ilk terim olan “Monograf” Türkçeden Fransızcaya çevrildi. Fransızca’da “monograf” kelimesinin kullanımı hukuk, sosyoloji ve psikoloji şeklinde çeşitli bilim dallarına yayılmıştır.

Monografi türleri nedir?

Monografi türleri, makalede ele alınan mevzulara nazaran değişmektedir. Genel olarak, monografın kapsadığı mevzular şunlardır:

 • yer
 • İş
 • Tarihsel bilgiler ve vakalar
 • bilimsel mevzular
 • Bilimsel mevzularda miktar yada kalite
 • Herhangi bir konudaki görüş türleri

Görüldüğü şeklinde, monograf birçok genel ve hususi mevzuyu kapsayabilir.

Monografide kullanılan öteki alanlar

Monografide kullanılan diğer alanlar
Monografi, birçok değişik disiplinin değişik şekillerde yararlandığı bir alandır.

Monografinin ne olduğu incelenirken monograf kelimesinin literatür haricinde kullanıldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Terim bununla birlikte hukuk, sosyoloji ve felsefe şeklinde alanlarda da çoğunlukla kullanılmaktadır.

Monografi hukukta ne anlama geliyor?

Bildiğiniz şeklinde anayasa hukuku ile ilgili çeşitli araştırma yazıları var ve bu yazılar hukukçular tarafınca kaleme alınıyor. Monografi terimi, edebiyat alanında olmasıyla birlikte hukuk alanında da kullanılan bir yazı türüdür.

Monografi, Anayasa Hukuku hakkında yazılan görüşlerin aksine, anayasada tek bir mevzu üstüne yazılan ve anlaşılmayan kısımların altını çizen yazı türüdür. Kısaca, anayasa hukuku incelemesi doğası gereği genel olmakla beraber, monografisi spesifiktir ve bir mevzu yada duruma odaklanır.

Sosyolojide monografi nedir?

Monografi, sosyoloji alanında sıkça kullanılan bir araştırma makalesidir. İlk olarak Le Play tarafınca tavsiye edilen sosyolojik monografi, sosyoloji alanında olmasıyla birlikte tabiat bilimlerinde de nesnel sonuçların dahil edilmesi ihtiyacını destekledi. Sosyolojik monograflarda incelenen birimlerden bazıları şunlardır:

 • Aile
 • Koy
 • Sınırı olan toplumsal problemler yada problemler
 • Nüfus

Felsefede monograf nedir?

Herhangi bir felsefi akımı detaylı bir şekilde açıklayan ve inceleyen bir yazı türüne felsefi monografi denir. Bu makaleler; filozoflar, dönemin felsefeleri, belirli eylemleri yada görüşleri üstünde olabilirler.

Felsefi bir monograf yazarken mühim bir nokta, yazının yazım sürecinin tamamen bilimsel olmasıdır. Tartışılan mevzularda yada makalede ortaya konmak istenen gerçeğin bilimsel bir yanı olmalıdır.

Monografinin özellikleri nedir?

Monografinin özellikleri nelerdir?
Monografilerde bir şahıs yada bir yaratı tüm yönleriyle incelenir ve araştırılır.

Monografinin özellikleri, mevzu ve bilim alanındaki farklılıkları ihtiva eder. Bir yerin, yazınsal türün, akımın, yazarın yada tamamen bilimsel nitelikli bir mevzunun ayrıntılarını tartışan bir yazı türü olarak görülebilir. Genel olarak monografları öteki yazı türlerinden ayıran özellikler şunlardır:

 • Monografi mevzuya yüzeysel değil derinden dokunuyor.
 • Monografik makaleler, tecrübe etme yada yazılardan değişik olarak kitap formatındadır.
 • Bir monografta bir mevzuyu ele alırken, yalnız içinde ne olduğu değil; Temanın öteki eşdeğer sürümlerinden farklılıkları da ortaya çıkıyor.
 • Araştırma mevzusu detaylı bir şekilde işlenmelidir.
 • Monografiler, röportajlar yada anketler şeklinde oldukça sayıda bilgiye erişim elde eden yöntemler kullanır.

Monografi ile yaşam öyküsü arasındaki fark nedir?

Yaşam öyküsü, meşhur bir kişinin yaşamını, işini ve kişisel öyküsünü özetleyen bir yazı türüdür. Bir monografi, tıpkı bir yaşam öyküsü şeklinde, bireylerin hayatlarını inceleyen bir yazı olarak görülebilir. Bu iki mevzu birbirine benzese de monografi biyografiyi kapsıyor ve mevzuyu biyografiden oldukça detaylı bir halde inceliyor. Monografide çözülmemiş mesele yoktur. Makalede bahsedilen tüm detaylar net ve sual işareti olmadan açıklanmalıdır.

Bir monograf ile yaşam öyküsü arasındaki farkı öğrenmekle ilgileniyorsanız, Konuşma ile Anekdot arasındaki farklar nedir? Ek olarak yazımıza da göz atabilirsiniz.

YORUMLAR

Bir cevap yazın