Narsistik Kişilik Bozukluğunun Sebebi Nedir?

Narsistler, aşırı derecede benmerkezci yada benmerkezci insanlardır. Kişisel kabiliyetlerine ve fizyolojik görünümlerine takıntılıdırlar. Öteki bireylerden üstün olduklarına dair kuvvetli bir inanca sahiptirler. Netice olarak, kişilik saygısı, öteki insanlardan gelen negatif geri bildirimler tarafınca kolayca tehdit edilir. Narsistler, başkaları tarafınca ezildiklerini hissettikleri için eleştirileri pek kabul etmezler. Aynı şekilde, yenik olma fikrine de sıkı sıkıya bağlıdırlar. Daha ilkin bahsedilen davranışlar yetişkinlik döneminde kalıcı hale vardığında ve kişinin toplumsal yaşamında sıkıntıya niçin olduğunda, narsistik kişilik bozukluğu denilen durumun bileşenleri haline gelirler.

Narsistik kişilik bozukluğu olan insanoğlu hakikaten de oldukça yetkindir. Hayatlarında elde ettikleri her başarıda özgüvenlerinin büyük oranı vardır. Oldukça yönlü olduklarından ve her şeyi yapabileceklerinden eminler. Kendilerini son aşama takdire şayan ve mühim varlıklar olarak görürler. Sadece bu özgüvenin arkasında bir yığın güvensizlik vardır. Narsistler, biri kabiliyetlerini gölgede bıraktığında aşağılanma ve kendi kendine yetersizlik hissederler.

Narsistik kişilik bozukluğunun sebebi bilinmemektedir. Bununla beraber, çeşitli araştırmacılar, bu bozukluğun gelişmesine yol açabilecek çocukluktan itibaren katkıda bulunan faktörleri belirlemişlerdir.

1. Çocuklukta aşırı duyarlı kişilik

Narsistik kişilik bozukluğu olan bir şahıs, çocukluk döneminde aşırı duyarlı bir karakter sergiler. Bu tip bir insan kolayca oldukça duygusal hale gelir.

2. Yetişkinler tarafınca çocuğun öne sürülen muhteşem görünümü yada kabiliyetleri için oldukça fazla övgü

Yetişkinler, muhteşem bir görünüme yada görünüşe haiz bir evladı aşırı derecede övme eğilimindedir. Netice olarak, bu çocuk başkalarına karşı üstünlük duygusu geliştirir. Bunun haricinde üstünlük duygusu çocuğun manipülatif ve baskın davranışlarını tetikler. Bununla beraber, çocuğun muhteşem görünümünü yada kabiliyetlerini övmek, çocuğun kendine itimatını artıran pozitif sonuçlara da haizdir. Öte taraftan, aşırı hayranlık, çocuğun kibirli bir halde kendine güvenmesine niçin olabilir. Bu, narsistik kişilik bozukluğuna niçin olabilecek başka bir unsur olarak kabul edilir.

3. Davranışlar hakkında gerçekçi olmayan geri bildirim

Yetişkinler, bir çocuğun pozitif davranışlarını aşırı derecede onurlandırabilir yada negatif davranışlarını aşırı derecede kınayabilir. Bu, evladı eleştirilere karşı aşırı duyarlı hale getirir. Negatif yorum alma korkusu, evladı iyi davranışları sürdürmeye teşvik eder. Bununla beraber, çocuk herhangi bir negatif geribildirimi kişilik saygısı için bir tehdit olarak görebilir.

4. Anne babalar tarafınca aşırı kıymet görmek

Genel olarak, anne babalar çocuklarına oldukça kıymet verir. Aslen, evlatlarının mutluluğu ve memnuniyeti çoğu zaman onların en büyük önceliğidir. Bununla beraber, anne babalar kimi zaman aşırı korumacı ve aşırı eli bol olabilirler. Çocuğunun arzu ettiğinden fazlasını sağlama alışkanlığına sahiptirler. Aynı şekilde, çocuklarına kendilerini daha güvende hissettirme tutkusuna sahiptirler. Netice olarak, anne babalar tarafınca oldukça fazla kıymet verilmesi, çocuğun egoist davranışına niçin olabilir. Çocuk kendini öteki insanlardan aşırı derecede mühim görmeye adım atar. Bu, narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerde de belirgindir.

Yukarıda sayılan etkenlerden gelişebilecek çocukluk davranışları, çocuğun yaşına bakılırsa düzgüsel kabul edilebilir. Sadece, bu tür davranışlar yalnızca çocukluk döneminde korunmalıdır. Eğer yetişkinliğe kadar şahıs tarafınca hala haiz olunuyorsa ve kişinin toplumsal yaşamını ciddi şekilde etkilemişse, şahıs narsistik kişilik bozukluğu geliştirmiş olabilir. Bu bozukluğu teşhis etmek için herhangi bir laboratuvar incelemesi yoktur. Öte taraftan, ruh sağlığı uzmanları, narsisistik kişilik bozukluğu da dahil olmak suretiyle akıl hastalıklarını kategorize etmek için bir vasıta geliştirmişti.

YORUMLAR

Bir cevap yazın