Pulsatil Tinnitus – Bu Tinnitus Tipinin Sebebi Nedir?

Pulsatil kulak çınlaması, nabzınızla aynı anda atan ritmik bir gürültüdür. Düşük perdeli gümleme yada patlama sesi yada daha yüksek perdeli tıklama sesi olarak duyulabilen tekli yada çoklu ritmik vuruşlar olabilir.

Pulsatil kulak çınlaması yaygın bir kulak çınlaması türü olmasa da, hipertansiyon, kalp üfürüm, glomus (küre şeklindeki) tümör, Östaki borusu bozukluğu yada bir damar yada arter anormalliği benzer biçimde iyi malum bazı sebepleri vardır. Bir çok vakit, Pulsatil tinnitus etkili bir halde tedavi edilebilir.

Pulsatil kulak çınlaması, boyundaki, kafatasının tabanındaki yada kulak içindeki daha minik kan damarlarındaki büyük atardamar ve damarlardaki kan akışının değişmesinden oluşur.

Kan akışı, aşağıdakiler de dahil olmak suretiyle çeşitli faktörlerden etkilenebilir:

Yorucu egzersiz esnasında ortaya çıkan yada şiddetli anemiden kaynaklanabilen, vücutta genel olarak artan kan akışı.

Kan damarı olması gerekenden daha dar olduğunda lokalize artan kan akışı meydana gelebilir. Bu, fazladan kan taşımak için bitişik kan damarlarına gereksinim duyulmasına niçin olur. Ek akış gürültü üretir ve Pulsatil tinnitus ile sonuçlanabilir.

Türbülanslı kan akışı, bir kan damarının içi daraldığında (atardamarların sertleşmesi) ve kan akışının pürüzsüz yerine düzensiz hale gelmesiyle oluşur.

Pulsatil tinnitustan şüphelenildiğinde, kan damarlarını incelemek ve başın içindeki basıncı denetlemek için ek testler gerekebilir. Pulsatil kulak çınlaması olan hastalar çoğu zaman Ultrason, BT taraması, Manyetik rezonans taraması (MRI), Manyetik rezonans anjiyografi (MRA) yada Anjiyografi benzer biçimde bir tür tıbbi görüntülemeye doğal olarak tutulur.

Pulsatil kulak çınlamasının ihtimaller içinde sebepleri şunlardır:

  • Arteriovenöz malformasyonlar (AVM’ler) – işitsel sinirin yakınındaki kraniyal boşlukta meydana gelen anormal arter ve damar grubu.
  • Karotis arter-kavernöz sinüs fistülü – kafa boşluğu içindeki büyük bir arter ve venöz havuz arasındaki anormal bağlantı; çoğu zaman şiddetli kafa travmasının sonucudur.
  • Orta kulağın kronik iltihabı ve/yada enfeksiyonu. Kronik inflamasyona neredeyse devamlı iltihaplı dokuya artan kan akışı birlikte rol alır. Bu doku kulakta olduğundan bazı kişiler artan kan akışını duyabilmektedir.
  • Orta kulak sıvısı. Orta kulak normalde hava dolu bir boşluktur. Enfeksiyon yada iltihaplanma meydana gelirse yada Östaki borusu disfonksiyonu var ise, orta kulağın arkasında sıvı birikir ve bu da Pulsatil kulak çınlamasına niçin olur.
  • Orta kulaktaki vasküler tümörler – çoğu zaman glomus (küre şeklindeki) tümörler yada paragangliomalar olarak adlandırılır. Bu probleminin düzeltilmesi için ameliyat gereklidir.
  • Pulsatil kulak çınlaması, kan akışını engelleyebilen ve vücuttaki yüksek kolesterol seviyelerinin niçin olduğu bir atardamarın iç astarında yağ birikintisi olan bir ateromdan bu arterlerin daralması yada kısmi tıkanması olduğunda da ortaya çıkar.

Pulsatil tinnitus tedavi edilebilir mi?

Pulsatil tinnitus tedavisi, spesifik sebebi ile ilgilidir. Mesela, yüksek gerilim ilaçla tedavi edilebilir ve tıkanmış yada daralmış arterler cerrahi olarak onarılabilir.

Kandaki kolesterol seviyelerinin düşürülmesi, bununla beraber pulsatil kulak çınlaması seviyelerinin düşürülmesine de destek olacaktır.

Pulsatil kulak çınlaması tedavisi çoğu zaman fazlaca disiplinli bir yaklaşımı ihtiva eder ve çeşitli semptom yönetim yöntemlerini ihtiva eder. Pulsatil kulak çınlaması olan hastaların bir çok, ilaç tedavisi, alternatif tedaviler, biyolojik geri bildirim ve ses ve/yada gevşeme terapisi dahil olmak suretiyle standart kulak çınlaması tedavi yöntemleriyle tedavi edilir.

YORUMLAR

Bir cevap yazın