Viskozite Nedir? Viskozite Artarsa Ne Olur?

Viskozite, sıvı yada gaz halindeki bir sıvının deformasyona karşı direnci olarak tanımlanabilir. Yaygın olarak “direnç” olarak malum viskozite, günlük hayatta da çoğunlukla kullanılır. Bilhassa maddenin geliştirdiği iç direncin tanımı ile kimya ve fizik derslerinin ana mevzularından biridir. Bundan dolayı öğrenciler çoğu zaman bunun ne anlama geldiğini merak ederler. Bu yazımızda ek olarak “Viskozite nedir? Viskozite artarsa ​​ne olur?” Sorularınıza yanıt arayacağız ve ilginizi doygunluk etmeye çalışacağız. Mevzu hakkında daha çok data edinmek için yazımızı incelemeye devam edebilirsiniz. Keyifli okumalar…

viskozite nedir?

Bal kalındır ve yüksek viskoziteye haizdir.

Viskozite, dilimize “viskozite” olarak geçmiş bir terimdir. Bu, sıvı yada gaz halindeki maddelerin iç direnç oluşturarak iç akışkanlığa direndiği anlamına gelir. Viskozite seviyesi arttıkça “viskoz” olarak tanımlanmaya başladıkları da bilinmektedir. Bu ayrımın sebebi, her maddenin belirli bir akışkanlık değerine haiz olmasıdır. Dış müdahalelerin her biri organik kıymetini etkileyeceğinden bazı negatif durumlar ortaya çıkabilir. Şundan dolayı sıvılar hariç tüm gerçek sıvılar yüzey gerilimine direnirler. Sadece yüzey gerilimine direnç geliştirmeyen sıvıların da olduğu söylenebilir. Bunlara “ideal sıvılar” da denir.

Açıklık getirmek gerekirse bir örnekle açıklamak gerekirse sıvı olarak suyun viskozite kıymeti düşük yada düşük. Aksine, mesela bal, kalınca ve yüksek bir viskozite değerine haizdir.

Viskozite iyi mi ölçülür?

Viskozite kıymetini ölçmek için hususi bir formül vardır. Viskozite kıymeti Newton’un akışkanlık denkleminden sonrasında bulunur. Şundan dolayı Newton yasasına gore bir çok su ve gaz bu yasaya uygundur. Öyleyse Newtonian sıvılar olarak bilinir. Formül aşağıdaki gibidir:

Formüldeki değerler F (kuvvet) ve A (alan) şeklindedir. Bundan dolayı, formül alana bölünen kuvvet anlamına gelir. dv bölünür ve dr sıvının hızını gösterir. n, durağan(durgun) bir ölçüm kıymetini temsil eder.

Viskozitenin çoğu zaman averaj bir değerle ölçüldüğü bilinmektedir. Bu 25 ° C’dir. Sadece bazı akışkanlar geniş bir yüzey gerilimi aralığında durağan(durgun) kaldığında; bazıları kalmıyor. Kararsız viskoziteye haiz bu sıvılara Newtonian olmayan sıvılar denir.

Viskozite artarsa ​​ne olur?

Viskozite artarsa ​​ne olur?
Isı arttıkça viskozite azalır.

Viskozitedeki artış, malzemenin cinsine ve koşullara bağlı olarak değişmiş olur. Temel olarak, viskoziteyi etkileyen üç madde vardır. Bunlar; moleküller arası kuvvet, ısı ve moleküler kütle. Moleküller arası kuvvet arttıkça, viskozite daha ufak maddelere kıyasla artar. Şundan dolayı moleküller arası etkileşimler arttıkça ayrılmaları daha zor hale gelir ve netice olarak viskoziteleri artar. Benzer şekilde, moleküler ağırlık arttıkça viskozite de artar. Son olarak en yaygın kıymet olan sıcaklığa bakmakta yarar var. Isı arttıkça viskozite azalır. Şundan dolayı sıcaklıkla moleküllerin çekici kuvveti azalacak ve buna bağlı olarak viskozite azalacaktır.

Bir ısı değişkeninin en rahat örneğini vermemiz gerekirse, buzdolabına konulmuş olan balın sıcaklığı düşecek ve ürün sertleşecektir. Bu, viskozitede bir artışa niçin olur. Sadece buzdolabından çıkarıldığında sıcaklığa karşı direnç geliştiremeyen balın viskozitesinin düşmüş olduğu gözlemlenir.

Son olarak viskoziteye direkt bir tesiri olduğu söylenemezse de, basıncı not etmek önemlidir. Viskozite basınçtan bağımsız bir kıymet olmasına karşın, oldukça yüksek basınçlar altında maddelerin yoğunluğu arttıkça viskozitenin arttığı bilinmektedir.

Viskozite ve Günlük Yaşamda Kullanım

Birçok bilimsel mevzuda olduğu benzer biçimde viskozitenin de günlük hayatta çoğunlukla kullanıldığı bilinmemektedir. Bununla beraber, viskozite birçok alanda bulunur. Şimdi günlük hayatta nerelerde kullanıldığına özetlemek gerekirse bir göz atalım. Buna gore:

  • Cam sektöründe paketleme işlemini daha kolay ve süratli hale getirmek için kullanılır.
  • Yol emekleri esnasında asfalt dökülmesinden sonrasında bitümün yayılmasına destek verir.
  • Bal, reçel benzer biçimde gıdaların evde daha kolay tüketilmesini ve ekmeğe yayılmasını kolaylaştırmak için kullanılır.
  • Otomobilleri yağlamak için kullanılır. Sıcak ve soğuk havalarda yağ tüketimini ve arabaların rahat çalıştırılmasını sağlar.
  • Isınan yağın motorda sıvı akışını sağlar.
  • Bu, boyanın duvar benzeri yüzeylerde daha kolay yayılmasını sağlar.
  • Yiyecek pişirmek, hazırlamak ve servis etmek için kullanılır.
  • İlaç endüstrisinde kan pıhtılaşmasını denetlemek için kullanılır.
  • İmalat sanayinde ekipmanların sorunsuz emek harcaması için yağlama işlemlerinde kullanılmaktadır.

Özetlemek gerekirse viskozite, bilimin çeşitli alanlarında kullanılan bir kavramdır ve bir maddenin akışkanlığa karşı iç direncini ifade eder. Kıymeti çeşitli uyaranlarla, bilhassa sıcaklıkla artar yada azalır. Her iki durumda da günlük hayatımızda mühim bir rol oynar ve bilincinde olmasak da tertipli benzer biçimde görünür. Hem günlük kullanım açısından hem de bilimsel nitelikler açısından oldukça mühim bulunduğunu söyleyebiliriz.

YORUMLAR

Bir cevap yazın