Yanyana nasıl yazılır? Yanyana ayrı mı yazılır, ne demek ve TDK anlamı

YAN YAN NE ANLAMA GELİR?

Yan yana kelimesi yan yana olmak anlamında kullanılmaktadır. Bir şeyin yanında, ötekinin yanında olmak için kullanılır.

YAN TDK NASIL YAZILIR?

TDK’ya gore kelimenin doğru yazılışı yan yanadır. Kelimenin ayrı yazımı doğru ifadedir. Yan yana yazma yanlış.

Tekrarlar ayrı yazılır: adım adım, yavaş yavaş, sürüler halinde, şaşkın, titreyen (bakan), değişik, derin, yavaş, güzel, iç içe, kalbi kırık (dinleyen), sarılmak, sarılmak, zıplamak, sıkmak. , takımdan takıma, dokunma, yavaş, kırk elli (yıl), üç beş (şahıs), yüz elli (yıl) vb.

minik, yavru, tökezleme, bodur, çarpık, ezilmiş, kırık, ev kabuğu, efsaneleşmiş komşu, yırtık, yırtık saçak, dağınık, ata, yavaş, eğri, çatlak vb.

M ile meydana getirilen tekrarlar da ayrı yazılır: at yatağı, bebek mocuk, dolap mop, kapı haritası, kitap mitap vb.

İsim durum ekleri ve iyelik eki ikilemeleri de ayrı yazılır: başa baş, diz-diz, elden ele, göz göze, birbirine geçme, omuz omuza, yan yana; tepeden tırnağa, daldan şubeye, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; baş başa, tek tek (ölçüm), diş dişe, göz göze, tek tek; birbiri ardına, boşuna, günden güne, birbiri ardına, baştan sona vb.

YORUMLAR

Bir cevap yazın